Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

42 631 27 39, 42 631 20 98

Masz jakieś pytania? Napisz do nas. Kliknij tutaj: biuro@biurokarier.p.lodz.pl

  • Badanie kompetencji
  • Akademickie Targi Pracy 2019
  • Szukaj pracy
  • Przeglądaj CV
rozwiń opcje wyszukiwania pokaż wszystkie aktualne oferty

Informacje RODO

Z myślą o naszych Klientach pracujemy nad tym, by korzystanie serwisu www.biurokarier.p.lodz.pl oraz wsparcia Biura Karier  było wygodne i bezpieczne. Doceniamy Państwa  zaufanie i nie chcemy go zawieść, dlatego w związku z wejściem w życie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dniu 25 maja 2018 roku wprowadzamy nowe zasady związane z Państwa danymi osobowymi.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Politechnika Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116. Można się z nami kontaktować listownie na powyższy adres lub przez wysłanie listu elektronicznego na adres: biuro@biurokarier.p.lodz.pl lub telefonicznie 42 631 20 98.

 

2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym w Politechnice Łódzkiej inspektorem danych osobowych pod adresem email: – rbi@adm.p.lodz.pl

 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) i c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu www.biurokarier.p.lodz.pl, a także dane uzupełniane przez użytkownika w jego profilu bądź podawane w poszczególnych formularzach zgłoszeniowych będą przetwarzane za Państwa  zgodą w celu uczestnictwa w inicjatywach Biura Karier Politechniki Łódzkiej mających na celu wsparcie rozwoju zawodowego studentów i absolwentów PŁ, w tym m.in.:

a. Bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, spotkaniach z pracodawcami , w celu uczestnictwa w wydarzeniu oraz otrzymania zaświadczenia o udziale w wydarzeniu.

b. Bezpłatnym doradztwem zawodowym, coachingu karier, doradztwem gospodarczym, testach predyspozycji zawodowych w celu udziału w tym wsparciu.

c. Projekcie „Lepsze przygotowanie absolwentów Politechniki Łódzkiej do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój usług Biura Karier”, w celu aplikowania do projektu, otrzymania wsparcia, udziału  w programie mentoringowym, udziału w Akademii Kompetencji Przedsiębiorczych oraz otrzymaniu zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

d. Dniach otwartych w firmach, w celu udziału w wizytach u poszczególnych pracodawców

d. Łódzkim Teście Informatyków w celu udziału w tym teście i otrzymania certyfikatu z jego uczestnictwa.

e. Inkubatorze Przedsiębiorczości Akademickiej Politechniki Łódzkiej w celu korzystania z jego usług.

f. Wirtualnym CV w celu przekazywanie CV pracodawcom

 

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach Biura Karier PŁ, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 4.

 

6. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym portalu www.biurokarier.p.lodz.pl w zakresie adresu e-mail będą również przetwarzane w celu przesyłania newslettera Biura Karier PŁ w zakresie: informacji zamieszczanych na portalu www.biurokarier.p.lodz.pl

 

7. Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania newslettera, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w punkcie 6.

 

8. Dane osobowe określone w pkt. 4 zawarte na koncie użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu www.biurokarier.p.lodz.pl. Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta”, na adres biuro@biurokarier.p.lodz.pl Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej Państwa aktywności na koncie. Po upływie tego czasu konto automatycznie zostanie usunięte.

 

9. Dane osobowe otrzymane w formularzach zgłoszeniowych do inicjatyw określonych w pkt. 4 będą przechowywane w okresie od data rozpoczęcia zapisów do chwili zakończenia realizacji inicjatywy.

 

10. Państwa dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w przypadku udziału w poszczególnych inicjatywach, w szczególności. przedsiębiorcy zapewniającemu  hosting portalu www.biurokarier.p.lodz.pl oraz wsparcie utrzymania oprogramowania i poprawnego działania portalu, pracodawcom, instytucjom rynku pracy, instytucjom szkoleniowym, dostawcom testów psychozawodowych, współorganizatorom Łódzkiego Testu Informatyki.

 

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

12. Macie Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych od tego momentu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnieciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej  na adres: Biuro Karier PŁ, al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź lub elektronicznej na adres mailowy: biuro@biurokarier.p.lodz.pl

 

13. Macie Państwo również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komunikat.

Uprzejmie informujemy, że z Wydarzenia, w którym Państwo wezmą udział powstanie dokumentacja fotograficzna, zdjęcia, wywiady z udziałem uczestników wykonane przez upoważnionych podwykonawców Organizatora. Będą one publikowane przez Biuro Karier PŁ, jego partnerów i sponsorów w materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących działań tej jednostki. Ewentualny  sprzeciw wobec bycia uwiecznionym na zdjęciu prosimy składać na adres: biuro@biurokarier.p.lodz.pl

  • Noc szkoleń dla wilków

Kalendarium

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 5JOBS
  • Biuro Karier na łowach
  • BDI
  • praca
  • HR Excellence