Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

42 631 27 39, 42 631 20 98

Masz jakieś pytania? Napisz do nas. Kliknij tutaj: biuro@biurokarier.p.lodz.pl

 • Tubadzin
 • Badanie kompetencji
 • JTI Polska
 • Szukaj pracy
 • Przeglądaj CV
rozwiń opcje wyszukiwania pokaż wszystkie aktualne oferty

Wymarzone stanowisko

Jak zdobyć wymarzone stanowisko pracy?

 

Jeśli masz jeszcze trochę czasu do zakończenia studiów, ale chcesz już zacząć poszukiwanie wymarzonej pracy, przeczytaj kilka rad, które przygotują Cię do trudnego procesu rekrutacji.

Pierwszym etapem poszukiwania przyszłego miejsca pracy powinno być określenie stanowiska, a najlepiej grupy stanowisk, na jakich chciałbyś/chciałabyś pracować.

 
 

Następnie postaraj się zebrać i spisać wszystkie dostępne informacje dotyczące tych stanowisk m.in:

 
 • w jakich przedsiębiorstwach takie stanowiska występują,
 • jak często organizowana jest rekrutacja na takie stanowiska,
 • jakie są poszczególne etapy procesu rekrutacji,
 • ile osób średnio przedsiębiorstwa na takich stanowiskach zatrudniają,
 • czego przedsiębiorstwa oczekują od przyszłych pracowników,
 • jakie umiejętności miękkie - interpersonalne - muszą posiadać osoby pracujące
  na takim stanowisku,
 • jakie kompetencje twarde (wykształcenie, szkolenia, kursy, uprawnienia państwowe, znajomość języków obcych, wiedza specjalistyczna etc.) muszą posiadać kandydaci
  na to stanowisko,
 • ile na tym stanowisku się zarabia (zwróć uwagę, że często zależy to od przedsiębiorstwa i województwa, w którym się pracuje),
 • inne dostępne informacje.
 

 

 
Zastanawiasz się pewnie, po co Ci te wszystkie dane? Otóż w pierwszej kolejności w procesie rekrutacji zostają odrzucone kandydatury osób, które nie spełniają wymagań pracodawcy. Dostosowanie swojej strategii poszukiwania pracy, a więc długofalowego planu działań, wymaga dokładnego poznania celu, do jakiego zmierzamy, w naszym przypadku, stanowiska pracy. Kandydaci nieprzygotowani muszą mieć niezwykłe szczęście, aby pokonać nieraz nawet kilkuset swoich konkurentów i dostać wymarzone stanowisko. W trakcie zdobywania wiedzy
o firmie i stanowisku, twoje szanse rosną. Jeśli myślisz, że masz jeszcze czas nic bardziej mylnego! Twoi konkurenci w walce o to stanowisko już trenują.
 

 

 
Wróćmy jednak do naszej strategii. Gdzie szukać informacji? Medium, które bardzo pomaga
w poszukiwaniach jest Internet. Warto przejrzeć strony przedsiębiorstw, a także inne miejsca zwierające informacje o firmach np. rankingi płac, opisy stanowisk etc. Cennym źródłem wiedzy dla poszukującego pracy są także czasopisma branżowe, dzienniki, publikacje przedsiębiorstw, a także informacje od znajomych. Staraj się zapisywać gdzie znalazłeś ciekawe i potrzebne informacje, wtedy szybciej pójdzie Ci przygotowanie do późniejszej rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrym pomysłem jest również odwiedzenie Uczelnianego Biura Karier. Tam znajdziesz wiele cennych informacji o pracodawcach i oferowanych przez nich stanowiskach, a także dowiesz się, jakie są ścieżki rekrutacji. Wiedz, że rekrutacja to nie tylko życiorys i list motywacyjny, coraz częściej zastępowane przez formularze aplikacyjne, ale także rozmowa kwalifikacyjna. Stanowi ona niejednokrotnie początek procesu Assesstment Center.
 

Po zebraniu wiedzy o stanowisku i przedsiębiorstwie przychodzi czas na Ciebie. Spisz najlepiej na innej kartce (lub kilku kartkach) papieru twoje umiejętności, kwalifikacje, kompetencje. Zanotuj, gdzie je zdobyłeś i sprawdź czy masz jakieś dokumenty potwierdzające te fakty.

 


Krok po kroku, jak zebrać dane o sobie, po to by właściwie siebie ocenić.

 
 
 
 
Co jest ważne? Na pewno znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (każde większe przedsiębiorstwo wymaga znajomości języka na poziomie swobodnej komunikacji, czyli umiejętności przekazywania i odbierania informacji zarówno pisemnych jak i ustnych
w trakcie wykonywania pracy).

1. Jeśli znasz języki obce spisz rzetelnie na jakim poziomie jesteś.

Kolejną, a być może najważniejszą rzeczą, która odgrywa kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji są umiejętności miękkie. Możemy do nich zaliczyć między innymi umiejętność zarządzania (ludźmi, informacjami, projektami, czasem etc). Kompetencje miękkie to też kompetencje interpersonalne, czyli umiejętność komunikacji z ludźmi, poziom asertywności, sztuka autoprezentacji, czy też umiejętność przekonywania innych do swoich racji. Możemy jeszcze wyróżnić kompetencje osobiste, czyli zarządzanie własnym działaniem, umiejętność określenia strategii rozwoju osobistego i zawodowego.

2. Postaraj się spisać, jakie kompetencje miękkie posiadasz, gdzie je zdobyłeś oraz jak chcesz je dalej rozwijać.

Badania prowadzone przez Kompanię Piwowarską, w ramach Kompanii Inicjatyw pokazały,
że studenci często zawyżają poziom swoich umiejętności. Nasze spostrzeżenia obrazują,
iż studenci studiów technicznych często chwalą się, że potrafią zarządzać zespołem, czy projektem a nigdy tego nie robili. Jeśli myślisz, że prezentacja przed dużym audytorium to nic trudnego, a nigdy tego nie robiłeś, najpierw sprawdź, jak ci to wychodzi zanim powiesz pracodawcy, że jesteś w tym geniuszem. Kłamstwo wykryte w procesie rekrutacji dyskwalifikuje kandydata.

Pamiętaj teraz spisujemy rzetelne informacje o sobie. Nie stwarzamy idealnego obrazu, stwarzamy obraz „ja realnego" takiego, jakim jesteś. Jeśli masz wątpliwości porozmawiaj
z ludźmi ze swojego najbliższego otoczenia: rodziną, przyjaciółmi, wykładowcami etc.
Oni na pewno udzielą cennych wskazówek.

Z umiejętnościami miękkimi pracodawcy często wiążą działalność społeczną. Gdyż to właśnie przez uczestnictwo we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, organizacjach studenckich, samorządzie, czy też poświecenie swojego czasu na wolontariat pomaga kształtować i rozwijać w sobie część umiejętności miękkich.

3. Spisz teraz na kratce, co robiłeś poza nauką w ostatnim czasie, odpowiedz
na pytanie czy jesteś członkiem jakiejkolwiek organizacji studenckiej, czy brałeś udział w akcjach przeprowadzanych przez te organizacje? Ważne jest potwierdzenie faktu rozwinięcia umiejętności np. w ostatnim roku, jako członek stowarzyszenia studentów „XY" brałem udział w organizacji konferencji dla studentów uczelni technicznych. W tym czasie, jako lider zespołu, rozwinąłem w sobie umiejętność kierowania ludźmi oraz poznałem sztukę działania pod presją czasu.

Pamiętaj organizacje studenckie, wolontariat, samorząd studencki i inna działalność to również krok do realizacji swojej strategii kariery zawodowej.


Teraz nadszedł czas na wiedzę zdobytą na studiach i wszelkiego rodzaju kursach.

4. Spisz wszystkie doświadczenia zdobyte na studiach i poza nimi.
Zastanów się czy w trakcie studiów zdobyłeś wiedzę podaną przez wykładowców, czy też umiesz sam jej szukać. Jak często musiałeś szukać informacji zawartych w literaturze, książkach, prasie czy Internecie? Czy musiałeś wybierać najważniejsze rzeczy i przedstawiać je w formie prezentacji i raportów? Zapisz tytuły i dziedziny tych prezentacji. Liczy się też wiedza oraz uprawnienia zdobyte na kursach, studiach podyplomowych (wiele uczelni zgadza się przyjmować na nie studentów ostatnich lat).

Ostatni, a zarazem najważniejszy etap analizy to doświadczenie zawodowe.


5. Spisz wszystkie doświadczenia zawodowe, pomyśl gdzie pracowałeś.

Liczy się każda praca, zarówno ta na czarno, jak i na umowę. Nie zapomnij o praktykach
i stażach. Musisz wiedzieć, że praktyka lub staż w dobrej firmie to niejednokrotnie czynnik decydujący o zatrudnieniu kandydata. Ważne jest też spisanie, czego się na praktyce bądź
w pracy nauczyłeś, jakie były twoje obowiązki, jakie napotkałeś problemy i jak sobie z nimi poradziłeś.

6. Na koniec spytaj kogoś bliskiego, kto cię dobrze zna, czy to, co spisałeś ma pokrycie z rzeczywistością czy faktycznie taki jesteś, czy masz takie umiejętności, a może o czymś zapominałeś?

Teraz masz sprzed sobą dwa obrazy. Jeden to obraz kandydata, jakiego oczekują przedsiębiorstwa, drugi to twój obraz. Jeśli zrobiłeś go rzetelnie jest on odpowiedzią na pytanie, jakim jesteś kandydatem w chwili obecnej. Na pewno widzisz rozbieżności, wiesz czego
ci brakuje. Spróbuj braki te uszeregować w punkty. Powstanie lista celów, jakie powinieneś zrealizować, aby stać się właściwym kandydatem na swoje wymarzone stanowisko pracy, np.:

1. Podwyższenie znajomości języka obcego do poziomu B2.
2. Zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania projektami.
3. Poprawienie zdolności autoprezentacji.
4. ....

Teraz zastanów się gdzie te cele możesz zrealizować, np.: jaka szkoła organizuje kursy języka na tym poziomie. Warto odwiedzić Biuro Karier. Pracownicy tej instytucji doradzą Ci, gdzie szukać, a być może zaproszą na szkolenia organizowane przez Biuro. Nie zawsze osiągnięcie celu wiąże się z tylko kursem czy warsztatami, czasem po prostu trzeba rzetelnie popracować samemu. Nawet najlepszy kurs bez pracy własnej jest bezwartościowy. Na przykład warsztaty z autoprezentacji bez pracy w domu, bez ćwiczeń przed lustrem są tylko straconym czasem.

Najważniejsza rzecz w całym zadaniu to obranie horyzontu czasowego. Musisz sprawdzić ile czasu zostało Ci do ukończenia studiów.
 

Podziel ten czas na krótsze okresy kwartały, lata. W poszczególnych okresach wpisz cele, które musisz zrealizować, aby być dobrym kandydatem na wymarzone stanowisko pracy.


Po określonym czasie sprawdź ile planu udało Ci się wykonać, jakie zadania pozostały, a być może pojawią się w międzyczasie nowe cele, których dotychczas nie ująłeś?


Prawdą jest, że pracę dostają najlepsi kandydaci w oczach pracodawcy. Postaraj się stać się właśnie takim kandydatem. Jeśli myślisz, że możesz odłożyć to na później mylisz się. Twoi konkurenci już realizują swoją strategię kariery zawodowej. Mają długookresowy plan zdobywania kariery oparty na realizacji konkretnych celów. Jest on wskazówką, która pozwala na samokontrolę wykonania planu, oraz na ocenę własnych szans zatrudnienia na danym stanowisku.


Jeden z najsławniejszych sportowców - L. Armstrong powiedział: „Żeby wygrać (...) trzeba trenować nawet wtedy, gdy inni rezygnują."

Pamiętaj im więcej zrobisz, aby stać się idealnym kandydatem, tym większe szanse na wygraną!

mgr Grzegorz Kierner
Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

  Kalendarium

  Marzec 2018

  Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  • Logo_projekt
  • praca
  • BDI